Специален интерес е насочен към трите последни вариационни творби за пиано на Волфганг Амадеус Моцарт. Вариации по Allegretto (KV 500) и Вариации по Menuett на Дюпор (KV 573) са издадени след смъртта на композитора. KV 613 е вариационен цикъл по песен от зингшпил (с либрето на Ем. Шиканедер) – издаден от Артариа през последните месеци от неговия живот.