На тази среща Веско ще изсвири безсмъртната Песен от Панчо Владигеров и Концерт за две цигулки от Вивалди в ре минор, а в програмата влизат още новото произведение на Мартин Архетип, Щраусовите композиции Радецки марш и На хубавия син Дунав и творби от Гуно и Хендел. Рагтаймът на Скот Джоплин – The Entertainer, е специалният поздрав за присъстващите – дано сте там да го чуете.