В програмата:
Сергей Рахманинов – Соната за пиано опус 36 № 2 в си бемол минор
Еужен Изаи – Соната за две цигулки I част
Антонин Дворжак – Терцет за две цигулки и виола опус 74
Артур Онегер – Рапсодия във фа мажор