Влада Томова създава ключовите проекти Балкански приказки, Трио Български гласове, Песен за българската азбука, Български женски фолклорен хор Ясни гласове (Ню Йорк), както и сътрудничи в международни музикални изяви на най-високо ниво.