Богатият репертоар на пианистката Ружка Чаръкчиева включва творби от всички стилове и епохи. Като солист и камерен изпълнител изнася концерти в България, САЩ, Япония, Индия, Сирия, Великобритания, Франция, Австрия, Германия, Италия, Унгария, Русия, Румъния, Македония, Турция, ОНД.