В програмата има уъркшоп за съвременна електронна музика, концерти на електронна, електроакустична и компютърна музика; музика за синтезатори, такава, правена с компютър, и мултимедийни презентации.
Форум-фестът е в Нов български унивеситет от 1 до 10 декември
Пълната програма е на news.nbu.bg/events