Тя пристига у нас с партитури от двама композитори от родната й страна – Исак Албенис и Фредерик Момпоу, но в програмата й влизат още шедьоври на клавирната музика от 19 и началото на 20 век с подписите на Шопен, Лист, Хайдн и Дебюси.