Помие, за чийто интеграл от сонатите на Бетовен пресата единодушно твърди "Духът на Бетовен се е вселил в него", ще изпълни три от най-брилянтните бетовенови сонати – №25, наричана още Кукувицата, №26, често наричана Прощална и 23, неповторимата Апасионата.