"Самият Шуберт често използва музикалните идеи от своите песни и за инструменталните си произведения, да си спомним за такива знакови произведения от творчеството му като квартетите Пъстървата и Смъртта и момичето. Това ми даде смелост да "запеем" с моето старинно виолончело чудните мелодии на гениалният австрийски композитор – любими на много поколения слушатели."