Концерт на участниците в майсторския клас Руският език – език на музиката