Компаниите БодиМелд, Атом театър и Платформа за импровизация и композиция a.k.a ПИК колаборират с цел авторски представления, които са създадени специално за парковата среда до езерото. Регионът се трансформира в магическо място, а вниманието е насочено към неговата история и природните му дадености. Тела в движение гледаме и с миниатюрата на Даниел Кеарнс от Англия и Томаш Уотнер от Чехия. Пълната програма е наредена на страницата на събитието във Facebook.