Всички спектакли на открито, част от TheatAir модула, гледаме свободно. За постановките в зала взимаме билет на входа. Aктуални новини търсим тук.