Гледаме шест авторски представления на професионални и частни театри от България и Македония, след всяко от които има възможност за отворена дискусия, в която задаваме въпроси и споделяме впечатления с артистите. Фестивалната програма предлага и пет уъркшопа – три за деца и младежи, един за хора с професионална ангажираност в областта на авторския театър и един за зрителите от публиката, в който се обсъжда процесът на създаване на спектакъла.
Фестивалът за авторски театър предлага достъп на хора с увредено зрение и слух чрез аудиоописание със специална техника и жестов превод.
Спектаклите се отличават в 10 категории, за които журито се състои от артистите учасници в програмата, а специалната награда идва от публиката.