Дискусия: Алтернативният театър – алтернатива на какво. Начало.
11 ноември, 10:00

Дискусия: Алтернативният театър – алтернатива на какво. Край.
14 ноември, 10:00

Ungemein 1+2+3, Malinkiodato, Германия
14 ноември 19:30

Закриване на фестивала
14 ноември 20:30