Началото е още на 30 май с Двама ни на румънската театрална компания Passe-Partout. Постановката, играна на сцени в Берлин, Мадрид, Виена и Иматра, е смесицата от пантомима, образи, музика, история и философия. Като използват движения, умения и деликатни лирични изразявания, актьорите успяват да разкажат завладяваща поетична притча за вечната тема на любовта. Създадените образи и символи притежават необикновена сила, която предизвиква неповторими емоции.