Фестивалът има за цел да създаде ново културно пространство, което да провокира сближаването ни с европейските културни тенденции и интегрирането на българския театър в европейския театрален котекст.

И тази година той е насочен към случването на творческия контакт, към срещата – между актьор и режисьор, автор и режисьор, към формирането на екип от съмишленици.