Комбинацията българска драматургия плюс зимна вечер тази седмица не е свързана с четене в леглото – започват Зимните театрални вечери, в рамките на които ще можем да гледаме шест представления по класически български пиеси, поставени от различни театри в страната. Всички те ще се играят в театър София от 3 до 9 декември. За любопитните и недоразбралите (ако има такива), след всяко представление специално подбран екип от критици и професионалисти ще анализират постановките и съответствието между търсен и постигнат ефект. По този начин ще се получи така необходимата за всеки творец обратна връзка, която иначе често липсва, тъй като театралните критици рядко посещават сцените извън София. Идеята на Вечерите е и да се обърне специално внимание на българската драматургия и на различните й прочити, защото е важно да знаем откъде сме тръгнали и докъде сме я докарали. Организаторите вярват, че инициативата ще провокира интерес у публиката и приятно ще разнообрази обичайните театрални вечери на софиянци. Освен това е хубав повод директорите и театралните ръководства да се заемат с реализирането на все повече български пиеси. Ние сме за.