Жанр: танцово представление

В този музикален пърформанс берлинският композитор и танцьор Тиан Ротевел превръща тялото си в „музикален инструмент“, а изпълнението – в „концерт“ за тяло. Музиката, върху която той се разгръща, е от периода на Късния ренесанс, на фона на жестове и движения, които поставят артиста в полето между смислено и безполезно, музика и танц, удоволствие и провал, частно и публично.