Жанр: танцово представление
Режисьор: Мартина Апостолова, Яница Атанасова
Участват: Алекс Жеков, Анна Кабакова, Марион Дърова, Мартина Апостолова

„Първият признак, че започваш да разбираш, е желанието да умреш.“ – Ф. Кафка

Пастет е танцов пърформанс, вдъхновен от разказа Издръжливец на гладуване на Франц Кафка. Той разглежда гладуването като метафора за невъзможността на отделния човек да се свърже със заобикалящия го свят и усилието да се научи да живее с тази невъзможност. Артистите и хореографът изследват тялото като боксова круша за упражняване на постоянен контрол и запазване на статут. Последствията от нещата, които преглъщаме като творци, компромисите, които правим като хора.