Пепеляшка

Жанр: балет
Автор: Сергей Прокофиев
Хореография: Светлана Тоншева
Участват: балет на Държавна Опера Варна

Балетът е замислен като произведение, в чиято основа да залегне приказката Маша – Чернушка от сборника Руски народни приказки на Александър Афанасиев. В процеса на работата обаче авторите – Прокофиев и либретистът Николай Волков – се опират главно върху приказката на Шарл Перо, като запазват непроменен основният лайтмотив: превъзходството и извисяващата сила на честността, скромността и добротата над завистта, бездушието, агресията и алчността.