Жанр: оперета
Автор: Щраус
Режисьор: Георги Динев; Диригент: Вилиана Вълчева
Костюми: Николина Костова – Богданова
Хореография: Боряна Сечанова
Участват: Момчил Караиванов, Марияна Панова, Евгений Арабаджиев, Александър Баранов, Марк Фаулър, Август Методиев, Борис Кучков, Вера Гиргинова, Инна Пепеланова, Кръстю Кръстев, Николай Писанов

Прилепът – „най-класическата“ от класическите и „най-виенската“ от виенските оперети.
Представя се на български език.