Стон или трагедията на Яворов

Жанр: опера
Автор: Музикална драма от Любомир Денев; Либрето: Бойко Илиев
Режисьор: Диригент: Любомир Денев; Режисьор: Огнян Драганов
Сценография: Денис Иванов
Костюми: Денис Иванов
Участват: Иван Кабамитов, Тереза Бракалова/Мериам Шамс, Яница Нешева/Анастасия Алтухова, Игнат Желев

Тема на произведението е трагичната участ на един от най-обичаните поети на България – Пейо Яворов и сложните отношения в любовния триъгълник с Лора и Мина, довели до фатален край. Авторите (либретист Бойко Илиев, композитор Любомир Денев), намират високия емоционален градус и преживяванията на героите подходящи за претворяване на сцена именно в жанра на камерната опера, която със средствата на ярко вокално изпълнение в съчетание със затрогващата звучност на струнните инструменти дава големи възможности за разкриване на най-съкровените терзания на тези изстрадали души. В текста са преплетени документални фрагменти от следствените дела 2013-14 г. (поверени на говоряща роля – Съдията) с подбрани оригинални стихове на Яворов, претворени музикално в арии, дуети, ансамбли. Интересен драматургически ход е вмъкването на дамски камерен хор, изпълняващ ролята на Ангелите – контрастиращ коментар в традицията на древногръцките трагедии. Музиката съдържа разнообразие в съчетанието на типична за времето песенност и елементи от някои характерни за началото на 20ти век танцови жанрове, както и подчертана съвременна театралност.