Тиха сила

Жанр: танцово представление
Автор: Емона Георгиева
Костюми: Мина Сапаревска
Музика: Давид Кокончев
Хореография: Емона Георгиева
Фотографи: Петър Вълчев
Участват: Емона Георгиева, Денислав Иванов, Александра Рангелова, Мартина Зашева, Борислава Чаушева, Мина Сапаревска, Ани Убенова, Габриела Мерджанова, Далия Рогова

Тиха сила е танцов спектакъл, разглеждащ силата на емоциите в младите хора и крайностите, до които могат да достигнат те. Колко тишина има в силата? Държим ли се или се движим вечно…? Устояваме ли на натиска на тихите сили, можем ли да владеем това, което владее нас?

Силата спасява тишината, защото винаги ще има къде да се опрем, когато губим власт над себе си. Сляпо губим тази битка често. Тиха сила е това, което ни вдига и спасява, когато емоциите вземат връх в живота ни. Криейки от себе си колко власт им даваме, ставаме подвластни, понякога слаби или пък стигаме върха… Без сълзи, без смисъл дори, губим и горим. Тишината боли все повече, а силата остава опора на една тиха загуба.