Антигона

Жанр: театрална постановка
Автор: Софокъл
Режисьор: Симона Попова
Сценография: Виктор Липовски
Музика: Виктор Липовски
Участват: Мария Пеловска, Никола Михайлов, Калина Липовска, Грета Георгиева, Мартин Ромеов, Александър Атанасов, Пламена Койновска

О, смъртен човешки род,
как нищожен те виждам аз
в твоя земен живот!
Та кой ли, кой между нас
знае истинско щастие?
Мисли той, че е в щастие — в миг
с тази измама загива…