Антихрист. Глави VII, X, XI

Жанр: театрална постановка
Автор: Емилиян Станев
Режисьор: Стилиян Петров
Сценография: Никола Тороманов
Костюми: Никола Тороманов
Музика: Милен Кукошаров
Участват: Владимир Карамазов, Надя Керанова, Александър Кънев

„Когато увлечените от Сатаната ангели се разкаяли и запели песните, които пеели в горния свят на небесния отец, Сатаната ги попитал: „Още ли помните песните сионски?“. И като му отговорили, че ги помнят, рекъл им: „Аз ще ви поселя в земята на забвението, дето ще забравите това, което сте говорили и обладавали в Сион“. Тогава им направил тела от земна плът.“

Така започва Глава З, осма поред, в романа на Емилиян Станев Антихрист. Върху него тъкмо стъпва театралният прочит на режисьора Стилиян Петров, който се съсредоточава върху три глави, редуцира линии и детайли от текста и извежда напред теми и мотиви, които да въведат класическата творба в новия век. Така въпросите, които успява да повдигне, са в крайна сметка непреходни: как се трансформира човешката природа и какво се разрушава в нея през житейските изпитания?