#антитъга

Жанр: театрална постановка
Автор: по текстовете на Стефан Иванов
Музика: Александра Дичева
Участват: Анета Иванова, Василена Кънева, Йордан Върбанов, Петар Андреев, Александра Дичева

#антитъга е театрален пърформанс, базиран върху текстове на поета и драматург Стефан Иванов. #антитъга представя вътрешния свят на съвременния, лишен от успешни социални рефлекси човек, неговия абсурден и черен хумор, но и безсилието му в средата и държавата, в която живее, постоянното самообвинение за неспособността му да се адаптира към тях и да изгради своето щастие.

#антитъга е за човек в търсене на смисъл и на изход от лабиринта, в който сам се е вкарал, воден от вярата си, че може би любовта е достатъчна. #антитъга е за суицидното мислене и поведение, клиничната депресия, всекидневния „бърнаут“, психологическитe травми, зависимости, лошите навици, повреденото общество, отстояването на гражданска позиция, липсата на емпатия, несподелената любов, хроничния негативизъм, смеха и смъртта. Теми, все по-актуални във време на войни, епидемии, икономически кризи и социална фрагментация.

#антитъга поставя въпроса дали и как да се продължи да се живее, водейки война със себе си и в търсене на вътрешен и външен мир.