Архангел Михаил

Жанр: театрална постановка
Автор: Георги Марков
Режисьор: Александър Христов
Сценография: Светла Колева
Костюми: Светла Колева
Музика: Ян Руменин
Хореография: Дорина Пунчева
Участват: Цветан Апостолов, Румен Троев

Архангел Михаил е разказ за срещата между един полицай и един доктор, които сблъскват своите непримирими гледни точки за правилния начин на живот. Двама души, влезли в този свят като врагове и напуснали го като приятели. И все пак другаруване, което не смирява техните страсти, прехвърляйки към публиката един същностен въпрос: можем ли да бъдем свободни хора или сме обречени да останем роби на идеология и догматични идеали – чужди и свои?