At the Beginning of the City of Rome

Жанр: танцово представление
Автор: Claudia Castellucci
Музика: Stefano Bartolini
Участват: Sissj Bassani, Silvia Ciancimino, Guillermo de Cabanyes, René Ramos, Francesca Siracusa, Pier Paolo Zimmermann

За първи път на българската сцена гостува спектакъл на италианската хореографка и драматург Клаудия Кастелучи, носител на Сребърен лъв за танц от Биеналето във Венеция през 2020 г..

At the Beginning of the City of Rome е танцов спектакъл, който ни отвежда в древната Римаска империя – начало на масовто общество, каквото днес го познаваме, но и мястото, на което човек започва да губи представата си за мярка. Заглавието на пърформанса ни връща в зората на най-обширната европейска цивилизация, когато възникава нуждата да бъдат регулирани отношенията ни с вещите, чието количество расте невъобразимо.

Заглавието на пърформанса ни връща в зората на най-обширната европейска цивилизация, когато възникава нуждата да бъдат регулирани отношенията ни с вещите, чието количество расте невъобразимо. Танцовият спектакъл на Кладуия Кастелучи е сред основните акценти в международната програма на Топлоцентрала този сезон.