В ядрото му стои случайната среща на безнадеждно романтичния Мечтател и младата Настенка, които споделят четири „бели“ нощи в безкрайни разговори. Макар да са на два века, думите им са особено актуални и за днешния човек, който поставя граници пред другия и не му позволява да го види слаб. Както Драганов (който влиза в главната роля) подчертава в интервю за БНР, ключът към разбирането на спектакъла се крие в един цитат от него: „Да обикнеш грозното лице на ближния“.