Битово просветление

Жанр: танцово представление
Автор: Мария Косса
Режисьор: Мария Косса
Музика: Юли Стоичков
Участват: Мария Косса

Моноспектакълът Битово просветление се базира върху смелото начинание да изследва дали и как можем да постигнем желаното изразстване, прозрение, вътрешен мир, ниравана, но не в някой манастир или пещера, а във всеки един момент от нашето ежедневие.

Авторката си служи с похвата на танца, монолога, сценичното движение и играта с асоциации, за да разгледа клиширани житейски ситуации в контекста на Просветлението и да потърси отговор на въпросите – кой съм аз и защо съм тук? Хората сме същества, които често се оплитаме в собствената си човешка склонност да усложняваме и точно това е отправната точка на представлението. В представленеито хуморът се среща с вечните въпроси с цел провокация и разчупване на шаблоните.

В Битово Просветление ставаме участници на сготвянето на храна за ума и душата чрез разговори между Героинята, Господ, Буда, и Суфи, впускаме се в дебрите на философията и квантовата физика и разсъжденяита за живота и смъртта.