Болница накрай света

Жанр: театрална постановка
Автор: Христо Бойчев
Режисьор: Дамян Тенев
Сценография: Радостина Тенева
Музика: Дамян Тенев
Участват: Илия Виделинов, Кольо Стайков, Вилиана Димитрова, Светлин Иванов, Пламен Петков, Янислава Линкова, Димитрия Милушева, Александра Михайлова, Стефан Мараджиев, Калин Пачеръзки

Основният конфликт в пиесата е сблъсъкът между реалността и фантазията. Кое е реално и кое е просто част от изкривената ни и деформирана самооценка? Къде е истината, в света, който ни заобикаля или в собствените ни съзнания? Къде свършва мечтата и нахлува страхът? Това са само малка част от въпросите, с които ще се занимае бъдещият спектакъл.

В магическият реализъм на Бойчев мечтите се размиват в реалността и реалността в мечтите, всичко е взаимосвързано. Пиесата Болница накрай света е текст за малкия човек и стремежа му към звездите. Това е приказка за слабостта в живия разказана с много любов и вяра.