DERVISH – танцов спектакъл

Жанр: танцово представление
Автор: Ziya Azazi
Хореография: Ziya Azazi

Ziya Azazi е роден в Антакия, Турция. Учи в минния факултет на Истанбулския технически университет между 1986 и 1991 г., когато учи и гимнастика. От 1990 до 1994 г. създава първите си хореографски творби в Държавния театър на Истанбул. След като поставя соловия си спектакъл Unterwegs Tabula Rasa във Виена през 1999 г., той е награден със стипендия от Summer Dance Week Vienna (Dance Web) и е обявен за „Най-забележителният танцьор на годината в Австрия” от списание Ballet International.

Артистът е повлиян от суфизма, екзистенциална философия, докато оформя собствената си индивидуалност и танц. В основата на суфизма се крие мистицизмът, който изследва причината за създаването на човека и вселената, в която той живее. Според тази философия, която изучава причинно-следствената връзка на съществуването, човекът е същност, която трябва да узрее и да бъде просветлена.
DERVISH е разказ за пътуването на това същество.

В суфизма има четири врати: Законът, Пътят, Реализацията и Разпознаването. Вратата на Закона е първото и най-долното стъпало от пътуването. Пред вратата на Пътя мисълта да станеш чисто същество узрява чрез практика и повторение. Вратата на Реализацията е рангът, където човек достига реалността без никакви средства и предава знания на другите

Azab изобразява усилието на човека да премине през тези 3 врати. Изразявайки това, артистът често използва въртене в хоризонтална равнина. Търсенето, което поставя на сцената, е едновременно философско и артистично. Пътуването завършва с опознаване и разпознаване на себе си пред вратата на Разпознаването.

Dervish in Progress ни посреща на тази последна врата. Завършеност и радост се виждат във всяко движение на артиста. Грацията на неговото въртене отразява къде е умът му в това пътуване.
Зия Азази, който минава през вратите на Закона, Пътя и Реализацията в Azab, отваря вратата към Разпознаването в Dervish in progress.