Един човек преди края

Жанр: театрална постановка
Автор: Джорджо Манганели
Режисьор: Стефан Зарев
Музика: Милен Апостолов
Хореография: Велислава Дипчикова
Превод: Нева Мичева
Участват: Анета Иванова, Боян Петров, Николай Николаев, София Джустрова, Марио Топалов, Георги Караиванов, Мария Панайотова

По случай 100-годишнината от рождението на на Джорджо Манганели гледаме сайт-специфик спектакъл в руините на Археологически парк Западна порта на Сердика по текстове от сборника Центурия: сто романа река. В последните мигове от живота си един писател се обръща към своите творения и споделя момента с тях. Заедно с автора пътуваме през пространството, обръщаме поглед към привиденията на миналото, потапяме се в изключителни сюжети и въображаеми същества, а последният разказ, който писателят избира да остави след себе си, остава тайна до 15 и 16 юли от 21:00.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”, по програма “Едногодишен грант ’21”.