Една вечер в Broadway

Жанр: театрална постановка
Автор: Борис Лапшов
Режисьор: Борис Лапшов
Музика: Рафи Жамакорцян

На сцената на Theatro гледаме Една вечер в Бродуей благодарение на артиста Борис Лашлов и композитора Рафи Жамакорця.