Елада Пиньо и времето

Участват: Габриела Хаджикостова, Николай Иванов, Габриела Хаджикостова, Николай Иванов

Самобитният текст на Керана Ангелова, един магически роман, е хроника на една необикновена съдба. Книга, която разтърсва човека. Магически текст, който издига човека над ежедневието. Животът е чудо… Спектакълът се гради на изненади: необикновени асоциации от картини и мисли, дръзко използване на символите препращат зрителя в една мономитология, която се развива по своя собствена логика и поелият риска на пътешествието получава естетическа наслада чрез неизчерпаемите, ярки и вдъхновяващи внушения на текста. Двама различни по душевност артисти са обединили по необичаен начин духовния си потенциал. Музика, слово, творческо съзвучие, нови образи се раждат от безграничната свобода в изпълнението на Габриела Хаджикостова и Николай Иванов.

Синтетичен спектакъл, в който текст, музика, движение се превръщат в театър.
Спектакълът е игран многократно в Будапеща, Берлин, Хамбург, Виена, Варшава, Торун, гостува редовно на много тетари в София, както и на редица международни театрални фестивали в България