Гардеробът

Жанр: театрална постановка
Режисьор: Пресиян Кузов
Сценография: Киряна Аврониева
Костюми: Киряна Аврониева
Музика: Дамян Михайлов
Участват: Александър Кънев, Йоана Кирчева, Иван-Александър Дойчев, Генади Николов, Мариян Стефанов, Мариан Дулчев

Човекът бързо и без­к­ритично се втурва към „новото нор­мално“. Всички нови идеологии, правила, норми и иден­тич­ности биват припоз­навани прекалено лесно. Какво се случва обаче, когато им се противопос­тавиш?