Какво да правим с виолончелото?

Жанр: театрална постановка
Автор: Матей Вишниек
Режисьор: Николай Поляков
Сценография: Марина Райчинова
Музика: проф. Христо Йоцов
Участват: Валентин Танев, Снежина Петрова, Марин Янев, проф. Анатоли Кръстев

Наричат румънския писател и драматург Матей Вишниек „новия Йонеско“, защото също като него размишлява над живота с ирония и поглед към абсурдите му.

Действието в тази пиеса ни оставя в чакалня, където Мъжът с вестника, Старецът с бастуна и Дамата с воала чакат „неизвестно какво“ (по Бекет), докато встрани Мъжът с виолончелото (проф. Анатоли Кръстев) свири тиха, досадна мелодия. Музиката постепенно се превръща от обект на любопитство в такъв на непоносимост, за да се стигне до въпроса, който режисьорът Николай Поляков също повдига: изкуството може би е най-смислената еманация на чакането, но като привилегия на избрани поражда несъзнателна ненавист.Може също да ти хареса