Представлението е създадено кооперативно, като всеки участник изразява своята идентичност и споделя най-големите си страхове. Чрез личните преживявания на актьорите се изгражда една общочовешка картина, в която откриваме отговори на актуални въпроси.