Комикадзе на кръстюпът

Жанр: театрална постановка
Автор: Елена Начев
Режисьор: Елена Начев
Музика: Андрей Чолаков , Георги Крис Лафазанов
Участват: Кръстю Лафазанов

Смехът преборва всичко, дори глупостта във всичките ѝ измерения: надменност, горделивост, самонадеяност, самолюбие, себеизтъкване и всякакви други подобни вариации.

Спектакълът на Елена Начева доказва, че глупостта е излечима, а хуморът е магическата панацея. Кръстю Лафазанов се явява като нашия лекар на повикване, но вместо упойка и скалпел, прилага методите на „смехолечението“ в рамките на закачливия моноспектакъл.