Летните оси ни хапят даже през ноември

Жанр: театрална постановка
Автор: Иван Вирипаев
Режисьор: Павел Гатилов
Сценография: Мартина Варийска
Костюми: Мартина Варийска
Участват: Асен Лозанов, Никола Парашкевов, Пепа Николова, Алина Катречко

Иван Вирипаев е един от най-известните руски писатели дисиденти, който години живее и работи в Полша. Творчеството му в България е познато от постановките Кислород на Галин Стоев и Валентинов ден на Явор Гърдев. Летните оси ни хапят даже през ноември е една от последните му пиеси, играе се за първи път в България и е единствената комедия на автора. Пиесата се поставя на бургаска сцена от младия украински режисьор Павел Гатилов от Академичния театър на Одеса.
Доколко е възможно да познаваме хората, с които живеем, къде е границата между истината и лъжата, между доброто и злото? – част от въпросите, които спектакълът задава, облечени в една съвършена и много забавна театрална форма.