Луда трева

Жанр: театрална постановка
Автор: Йордан Радичков
Режисьор: Маргарита Младенова
Сценография: Борис Далчев, Михаела Добрева
Музика: Христо Намлиев
Участват: Албена Георгиева, Жана Рашева, Галя Костадинова, Каталин Старейшинска, Надя Керанова, Биляна Георгиева, Антонио Димитриевски, Иван Николов, Димитър Крумов, Румен Драганов, Георги Богданов Снимки: Яна Лозева

Какви биха били героите на Радичков, ако се родят и живеят днес?

Около тази идея Маргарита Младенова завърта своите две представления, привлекли сериозен екип за работа върху текстове от три сборника на писателя – Ноев ковчег, Свирепо настроение и Хора и свраки. Така вграденото в неговите редове се качва като реплики на сцена, за да чуем посланията и предупрежденията му в съвременен контекст – за това какво губи българското в срещата си със света и как връзката ни с природата и магията на живота е сила, която времето трудно може да заличи.Може също да ти хареса