Многоглавото тяло

Автор: Ясен Василев
Музика: Любомир Брашненков / Saturated pixels
Фотографи: Мартин Атанасов
Участват: Ана Петкова, Василия Дребова, Дани Кирилов, Емилия Тончева, Захари Нанков, Изабел Миткова, Николай Николаев

Многоглавото тяло тръгва от разбирането, че движението е форма на мисъл и предлага драматургична структура, в която група изпълнители формират едно колективно повече-от-човешко тяло и изследват неговите възможности за движение. Информирано от многоглавата слуз, едноклетъчен организъм без централна нервна система или мозък, който обаче може да взема решения и да помни, това движение не принадлежи на индивидуалната воля на никой отделен изпълнител, а се появява в пространството на допира между телата, което има собствена вътрешна драматургия. Екипът кани публиката да наблюдава това ново тяло така както наблюдава брега на морето.