Монохромно

Жанр: танцово представление

Антон Овчинников е украински мултидисциплинарен артист, който вече 15 години е артистичен директор на една от най-отличимите танцови компании в страната – Black O!Range. В случая обаче няма да видим негово представление – поканени сме да гледаме прожекция на танцов филм, свързан с преживяванията му по време на войната през последната година, както и да поговорим с него на живо под модерацията на театроведа Ангелина Георгиева. Входът е свободен.