Монолози за вагината

Жанр: театрална постановка
Автор: Ева Енслър
Режисьор: Стоян Радев
Участват: Койна Русева, София Бобчева, Светлана Бонин

Още от написването си през 1996  пиесата на Ева Енслър не слиза от театралните сцени и продължва да участва в наложителния дебат, свързан с насилието над жени.

Постановката засяга темите за сексуалността, човешкото достойнство и прпавото на щастлив и пълноценен живот. Монолози на вагината е определян като текст, изпълняващ важна политическа мисия със средствата на изкуството, а не само като продукт на развлекателната индустрия.

Програма