Не мърда

Жанр: танцово представление
Костюми: Снежана Папазова
Музика: Явор Зографски
Хореография: Живко Желязков
Превод: Наташа Колевска-Куртева
Участват: Михаил Бонев, Филип Миланов

Не мърда е визуален танцов пърформанс на компания Дерида и първата българска сценична реализация на едноименната пиеса на френския автор Еманюел Дарле.

В произведението герой А е в непрестанно търсене, движейки се в права линия, а герой Б съзерцава неподвижно. Въпреки диаметрално противоположните състояния на присъствие и концепции , които следват, А и Б успяват да се срещнат и да се обединят около един дълбок и повърхностен, мъчителен и ироничен, съществен и безсмислен въпрос: Как да живеем?

Естетика на пиесата определя сценичната реализация на Не мърда. Екипът следва изцяло минималистичната структура, търсейки максимална икономичност в развиването на движенческата, музикалната и визуалната среда. Френският прочит на пиесата е хипнотично инкорпориран в звуковата среда, а субтитрите на български дават допълнителна стойност на преживяването. Цялостната хармония от взаимодействието на текст, движение, звук и визуална среда провокират асоциативността и допринасят за пълен емоционален катарзис.

Снимка: Пламен Момчилов