НЕОТОПИЯ. Спектакъл-лабиринт


НЕОТОПИЯ трудно може да бъде описана, но ако се налага да я обходим с думи, тя е интерактивен и имерсивен спектакъл, създаден по методите на театъра на сетивния лабиринт. Интердисциплинарният проект смества знания и практики от сферите на архитектурата, дизайна и имерсивния театър с цел създаване на оригиранелн творчески продукт.

Театърът на сетивата е артистичен процес и преживяване, силно свързано със специфичния контекст на мястото. В него ролите на публиката и артистите се смесват и в резултат се получва едно неповторимо представление, в което ние се превръщаме в главни герои. Пътуването ни отвежда до едновременно древен и съвременен ритуал, в който се впускаме индивидуално, един след друг. Лабиринт, изпълнен с необичайни сетивни провокации – слухови, осезателни, обонятелни, визуални и вкусови.

Как се създава спектакъл сграда, в чиято основа са емоциите? Може ли такава архитекура да оживее и танцува? Кои са архитектите на този НЕО свят? Как се изгражда един такъв свят и как концепцията за НЕОТОПИЯ ни въздейства? Това са въпросите, чиито отговори ще потърсим в това НЕОчаквано пътешествие.

Повече за спектакъла четем тук.