Жанр: танцово представление
Автор: Александра Драгова
Режисьор: Александра Драгова
Хореография: Александра Драгова

Танцовият спектакъл Осем изследва темата за понятието “време”, представляващо абстракция, изцяло рамкирана от човешкото въображение. Представен от 12 професионални танцьори, спектакълът разкрива чрез изразните средства на съвременния танц един свят, едно съществуване, където човешкото съзнание е освободено от илюзията на времето.
Ключово значение в спектакъла, повлиян от различни култури, има финалният музикален трак, който е индийска мантра – символ на безмълвната комуникация и на универсалното общуване между хората. Действието е разделено на 12 части, отговарящи на един 12-месечен космологичен цикъл, за да илюстрира твърдението за цикличността на  времето, в което всеки момент се повтаря, всеки ден е вечен.
Времето не е подвластно на ничия сила, на ничие желание. То е форма на безспирно движение, оформяне, непрекъсваща рутина между начало и край, създаване и разруха. За да ни покаже, че човек може да корелира с времевото пространство и да заема неговите форми и посоки, независимо от обстоятелствата, Александра Драгова сътворява своя спектакъл Осем, с чието представяне цели и да популяризира съвременното танцово изкуство в България.