Отчасти без(к)рай

Жанр: танцово представление
Хореография: Ана Митева
Участват: Ана Митева

 Отчасти без(к)рай е пърформативен танцов спектакъл, който изследва пътищата на трансформация на отделни събития в живота и как те рефлектират върху способността ни да възприемаме себе си околните. Тялото като медиаторно средство между чисто генетично унаследеното, емоционално придобитото и социално насложеното в опит да се достигне до ефективно общуване между отделните „части“ на личността.

 Отчасти без(к)рай е пътуване из необятността на възприятията за време и пространство. Началото на всяка мисъл като отглас на предишната – върволица от думи и образи, населяващи ума и тялото. Каква част от мен е моя собствена и има ли край върволицата? Разплитаме себе си на части в търсене на безкрайното начало.