Първобит-но

Жанр: театрална постановка
Автор: Александър Йорданов
Режисьор: Александър Йорданов
Участват: Августина-Калина Петкова, Александра Димитрова, Русита Боева, Камелия Хатиб, Павел Кинчев, Мария Йорданова, Димитър Иванов, Владимир Солаков, Александър Йорданов, Магдалена Славчева, Борис Литов

Първобит-но е авторски, невербален спектакъл, базиран върху първобитнтие митове, легенди и ритуали. С помощта на куклените средства и вдъхновение от историята на развитието на човечеството, спектакълът разказва за вечния кръговрат на създаване и разрушаване на живота. Лакомията, жаждата за власт и всички познати човешки грехове, появили се от създаването на света, са пречупени през призмата на гротескното и аскетичното.

Използвайки средствата на театъра на материала спектакълът дава наша трактовка на отговорите на въпросите “как сме стигнали дотук”, “какво ще остане от нас” и “докога..