Пътникът

Жанр: театрална постановка
Автор: Никола Костадинов
Режисьор: Никола Костадинов
Участват: Никола Костадинов

Пътникът е авторски моноспектакъл на Никола Костадинов, който изследва терзанието на човешката душа, човешкия разум и човешкия път. Границите съществуват единствено и само в мислите ни, а въпросът е – може ли човек да избяга от тях? Спектакъл за разликата между хората и птиците.